Korenine AMD Šlander Celje segajo v leto 1946, ko je bil v Celju ustanovljen odbor za avtomobilizem in motociklizem. Deloval je kot fizkulturna sekcija v takratnem telovadnem društvu Olimp oziroma v okviru Tehnika in šport v Celju.

Na ustanovnem sestanku, ki je štel 51 članov so se dogovorili, da bo osrednja usmeritev njihovega delovanja namenjena predvsem vzgoji novih voznikov in razvoju avto moto športa. Sekcija je organizirala prvo člansko dirko, na kateri je nastopilo 18 dirkačev in hitrostne ulične dirke v Celju, ki so bile prve v Sloveniji.

Sekcija je sčasoma prerasla svoj prvotni okvir. Razmere so narekovale ustanovitev samostojnega društva. To se je zgodilo leta 1948.

Na amaterski osnovi je društvo delovalo do leta 1964. Članstvo je hitro naraščalo, društvena dejavnost je bila vse bolj pestra. Zato so po letu 1964 ustanovili delovno skupnost, ki jo je vodil poklicni sekretar.

Začetek društvenega delovanja je bil dokaj težaven, pripravljenost članstva za napredek pa izredno velik.

Velika prelomnica v društvenem delovanju je bila leta 1971 z izgradnjo novih društvenih prostorov z avtopralnico, prostorov za tehnične preglede ter avto šolo. Leta 1975 je nastajal nov testirni center za tehnične preglede vozil, avtopralnico in prostore za avto šolo s sodobno opremljeno učilnico. Po letu 1979 sta bila izgrajena tudi avto poligon na Ljubečni, pri katerem je bilo društvo soinvestitor in proga za motokros v Lembergu pri Mestinju. Na Ljubečni je karting proga, na kateri je AMD organiziralo številna državna prvenstva.

Ves čas delovanja se je društvo ukvarjalo s tremi temeljnimi dejavnostmi in sicer s članstvom, preventivo v cestnem prometu in športom. Zelo pestro obdobje v delovanju društva je bilo v letih od 2001 do 2004. To velja zlasti za področje pridobitnih dejavnosti (prodaja in pooblaščeni servis vozil Škoda, pranje vozil, avto šola), katere so v tem času začele preraščati zakonsko dovoljene okvire. Zato se je upravni odbor odločil za reorganizacijo pridobitnih dejavnosti in strokovnih služb. Pridobitne dejavnosti s poslovnimi prostori in opremo je pogodbeno prenesel na nove izvajalce le-ti pa so prevzeli na delo večino delavcev, ki so bili zaposleni pri društvu tako, da nobeden delavec ni ostal brez dela.

V letu 2005, torej na samem pragu šest desetletij delovanja društva, se je pokazalo, kako pravilna je bila odločitev za reorganizacijo. V obdobju 2002 – 2009 je društvo opravilo veliko investicijskih in vzdrževalnih del na objektu in opremi. Temeljito smo obnovili oba objekta; izvedli rekonstrukcijo kurilnice; nabavili in instalirali novo opremo avtopralnice, ker je bila stara iztrošena in tehnološko zastarela; obnovili smo tudi garaže. Konec leta 2011 je društvo izvedlo večjo investicijo v postavitev sončne elektrarne, na strehah obeh objektov.
Danes ima društvo v najemu vse poslovne prostore, ki jih ne potrebuje za svoje delo, mu pa dajejo pomemben vir dohodka, ki je ob članarini tudi drugi in večji vir financiranja. Društvo se je v tem obdobju še v večji meri posvetilo temeljnim društvenim dejavnostim, to je članstvu, preventivi v cestnem prometu in športu ter kvaliteti vsebin, ki povezujejo člane z društvom.