ČLANSTVO

Za uspešno delovanje društva je pomembno število članov. Leta 1946 je bilo 51 članov. Do leta 1965 žal ni podatkov, ker je katastrofalna poplava leta 1954 uničila večino društvenega arhiva. Leta 1965 je bilo v AMD Šlander 553 članov. Po letu 1970 je članstvo naraslo na 2.248 članov, leta 1980 na 7.500, leta 1986 je bilo 10.579 članov, 12.816 članov pa je bilo leta 2007, kar je največ v vseh letih društvenega delovanja.

Po letu 1987 je začelo število članov upadati in v letu osamosvojitve Slovenije leta 1991 je bilo le še 5.330 članov. Vzrok je bil v gospodarski krizi tedanje Jugoslavije. Po letu 1986 je nastala hiperinflacija in v času pred letom 1991 so se ljudje ukvarjali z ohranjanjem vrednosti denarja in so začeli varčevati tudi na račun članstva v AMD. Društvo pa je kljub temu izpolnilo svoj načrt, da bo včlanilo vsaj četrtino vseh, ki imajo registrirana motorna vozila, le teh je bilo med leti 1970 in 1980 kar 45.500.

Na osip članstva po letu 1991 je vplival razpad Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije in Hrvaške, saj je bilo v skupni državi veliko članov AMD iz drugih republik predvsem iz obmejnih krajev sosednje republike Hrvaške.

Najnižje število članov je bilo leta 1992 in sicer 4.903, zaradi težav slovenskega gospodarstva in povečane brezposelnosti. Članstvo je spet poraslo leta 1993. Leta 2004 je bilo včlanjenih 7.457 članov, leta 2005 že 9.442 članov. Na jubilejno šestdeseto obletnico društva je bilo včlanjenih 10.126 članov. Številka se počasi približuje rekordnemu letu 1986. To je gotovo lep uspeh, če upoštevamo močno konkurenco zavarovalnic z ponudbo avtomobilske asistence in brezplačno mobilno garancijo ob nakupu novih vozil. Danes je AMD ŠLANDER CELJE uspešno društvo, ki šteje preko 6.000 članov in zna najti pravo pot skozi izzive in znamenja časa.

PREVENTIVA V CESTNEM PROMETU – VARNA MOBILNOST

AMD namenja veliko pozornost preventivi v cestnem prometu in vzgoji voznikov motornih vozil. V ospredju ostajajo številne naloge pri izvajanju preventive, zlasti med mladimi, v sodelovanju z SPV Mestne občine Celje in AMZS, pri sodelovanju že utečenih akcijah »Kaj veš o prometu?«, izvedba kolesarskih izpitov na osnovnih šolah, »Varna cesta«, »Prvi šolski dan«, »Dan brez vozila«, »Družinska ura«, pri organiziranju preventivnih pregledov osebnih vozil pred zimo in pred dopusti. Preventivno delovanje se je okrepilo v zadnjih letih, ko se je močno povečalo število motornih vozil in voznikov. Kultura v cestnem prometu pa se le počasi izboljšuje.

ŠPORT

Vsa leta društvenega delovanja je bil v ospredju tudi šport. V prvih povojnih letih je bil prava atrakcija, tudi zaradi tega, ker so bile hitrostne dirke v mestu ali med kraji v okolici Celja. Taka oblika tekmovanj ni bila namenjena le športu oziroma doseganju rezultatov, temveč je bila promocijskega pomena. Prve celjske motoriste je bilo videti povsod, ne le na tekmovanjih. Nastopali so na shodih, paradah, izletih, udarniških akcijah in drugih pomembnih prireditvah.

Danes se je tekmovalni šport umaknil na posebej urejene poligone, ki so ustrezno grajeni, varujejo okolje in so tudi varni, tako za tekmovalce kot za gledalce. Takšno karting progo je imelo tudi društvo na objektu avto poligona na Ljubečni vendar zaradi vzdrževanja le-te, ki je povezana tudi z ureditvijo lastninskih vprašanj, karting dirk ne organiziramo več. Vsa leta so bili naši tekmovalci državni prvaki ali pa so dosegali zelo lepe rezultate na tekmovanjih v kartingu, motokrosu, cestno hitrostnih dirkah in na avto realy-ih. Trenutno se na področju športa društvo ukvarjamo s kartingom, kjer dosegamo zelo lepe rezultate. V letih 2010-2013, 2015-2019 smo osvojili naslov državnega prvaka in ekipno 1. mesto, v letu 2014 in 2020 ekipno 2. mesto. Leta 2021 smo osvojili ekipno 3. mesto.