Društvo predstavlja predsednik društva, ki je tudi predsednik Upravnega odbora in zastopa društvo v pravnem prometu.

ZBOR ČLANOV

– najvišji organ/vsi člani

UPRAVNI ODBOR

 

 

NADZORNI ODBOR

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

KOMISIJA ZA ČLANSTVO

– predsednik + 4 člani

KOMISIJA ZA PREVENTIVO V CESTNEM PROMETU

– predsednik + 4 člani

KOMISIJA ZA ŠPORT

– predsednik + 4 člani

 

Upravni odbor glede na potrebe imenuje tudi druge občasne komisije