Zbor članov

Na podlagi 22. člena Statuta AMD Šlander Celje s k l i c u j e m REDNI ZBOR ČLANOV AMD ŠLANDER CELJE v ponedeljek 27. marca 2023, ob 17.00 uri, v prostorih AMD Šlander Celje, Ljubljanska cesta 37. Dnevni red Vljudno vabljeni! Marjan Vengust, predsednik AMD Šlander Celje